Odiel De Bruyne

Weduwnaar van Diana De Cock

Geboren te Knesselare op 28 mei 1933

Overleden te Knesselare op 18 juni 2024

Begrafenis informatie De uitvaartdienst vindt plaats in de Sint-Willibrorduskerk te Knesselare op zaterdag 22 juni 2024 om 10.30 uur.