Hilda Van de Woestyne

Weduwe van Herman Claeys

Geboren te Merendree op 28 september 1929

Overleden te Ursel op 23 november 2023

Begrafenis informatie De uitvaartdienst vindt in beperkte kring plaats in de aula van Uitvaartzorg Pieters.